Ramayan

Ramayan

De Ramayan gaat over het levensverhaal van Shree Raam, het ideale mens dat onder de Hindoes als een favoriete God wordt beschouwd. Hij was de oudste van de vier zonen van koning Dashrath van Ayodhya en werd later door zijn stiefmoeder Kaykeyi voor 14 jaar naar het bos verbannen.

Waarom moest Shree Raam verbannen worden??

We weten dat er 1 Almachtige God is. Die God is overal aanwezig, ziet alles en hoort alles. Als er veel onrecht wordt aangedaan aan Zijn volgelingen, neemt Hij een vorm aan. Hij verslaat de boosdoeners en helpt de onderdrukten.

We kennen vele verschijningsvormen van God. In de Shree Raam Mandir Wijchen hebben we er 11 staan. Het zijn allen vormen van die ene Almachtige God.

Die almachtige God is eens als Bhagwaan Shree Raam Ji op aarde gekomen (onze Mandir is naar Hem genoemd).
Hij staat op het punt om gekroond te worden als koning van Ayodhya. Echter, zijn stiefmoeder gooit roet in het eten. Zij wil dat haar eigen zoon Bharat gekroond wordt.

Zij heeft hierom gevraagd omdat zij in gezelschap en onder invloed verkeerde van een heel negatief- en slechtdenkend persoon; Manthra.

De vader van Heer Raam, koning Dasrath, is zeer verdrietig om deze opstelling van zijn vrouw Kaykeyi, de stiefmoeder van Heer Raam. Hij moet desondanks instemmen met de wens van Kaykeyi.
Kroonprins Raam daarentegen ziet het als een zegen dat Hij gevolg kan geven aan de wens van zijn (stief)moeder.

Heer Raam, een incarnatie van de alomtegenwoordige God, heeft dit Goddelijke spel zelf “geregisseerd”.
Het was Zijn eigen plan om op aarde te komen om vervolgens verbannen te worden naar het woud.
Hij wilde erheen om Zijn devoten te beschermen tegen de tirannie van de volgelingen van Ravan, een demonische koning.

Dat was nodig omdat Gods koninkrijk op aarde gevestigd zou worden.
Het uitschakelen van Ravan was daarvoor een vereiste.

Dit is de redenen waarom moeder Kaykeyi aan koning Dasrath vroeg om de “verbanning” van Heer Raam naar het woud.

Shree Raam’s vrouw Sieta en zijn broer Lakshman vergezelden hem in ballingsschap.

Vlak voor het einde van het ballingschap, vroeg Shree Raam aan Sieta om bij Angi devta te verblijven. Het was nu immers tijd om een eind te maken aan de wreedheden van Ravan. Shree Raam beschouwde Agni devta als Zijn vader. Toen Sieta weg was liet Shree Raam Weedwatie als Sieta verschijnen.
Deze Weedwatie had eens Ravan vervloekt, dat om haar Ravan’s familie vernietigd zou worden.

Die zelfde dag werd Sieta (eigenlijk dus Weedwatie) ontvoerd door de demon Ravan.

Raam versloeg de demonen en bevrijdde Sieta. Na zijn ballingsschap voltooid te hebben werd hij koning van Ayodhya.