Yagya

Yagya’s

Yagyas zijn bepaalde handelingen of rituelen met een levensondersteunend of levensbevorderlijk effect. De wijze waarop deze Yagyas verricht moeten worden en hun effecten worden uitvoerig in de Veda’s beschreven. De Veda’s zijn de oudste overleveringen van wijsheid die we kennen. De Yagyas worden verricht door een of meer Vedische Pandits voor het welzijn van een persoon, een familie, een organisatie of een samenleving. Ten tijde van de Vedische hoogcultuur, vele duizenden jaren geleden, maakten ze deel uit van het dagelijks leven. In die tijd beschikte men over de kennis op welke wijze men onvoorziene of ongewenste gebeurtenissen ongedaan kan maken, door gebruik te maken van de kosmische krachten. De werking van deze kosmische krachten kan wellicht niet geheel door het menselijk verstand worden begrepen, maar dat doet geen enkele afbreuk aan hun effecten, die heel concreet en positief zijn.