Vishnu Aarti

Vishnu Aarti – Om Jay Jagadish Hare

Om Jaye Jagdish Hare

Listen to Audio / Download MP3 of this Aarti. Lyrics below:
Om Jaye Jagdish Hare / Swami Jaye Jagdish Hare
Bhagt Jano Ke Sankat / Khshan Mein Dur Kare …
Om Jaye Jagdish Hare ||

Jo Dhaywe Phal Pave / Dukh Vinshe Man Ka
Sukh Sampati Ghar Aave / Kasht Mite Tan Ka …

Om Jaye Jagdish Hare ||

Maat-Pita Tum Mere / Sharan Gahun Kiskee
Tum Bin Aur Na Duja / Aas Karun Jiskee …
Om Jaye Jagdish Hare ||

Tum Puran Parmatma / Tum Antaryami
Par-Brahm Parmeshwar / Tum Sabke Swami …
Om Jaye Jagdish Hare ||

Tum Karuna Ke Saagar / Tum Palankarta
Mein Moorakh Khal Kami, Mein Sewak Tum Swami
Kripa Karo Bharta … Om Jaye Jagdish Hare ||

Tum Ho Ek Agochar / Sabke Pran Pati
Kis Vidhi Milun Dayamay / Tumko Mein Kumti …
Om Jaye Jagdish Hare ||

Deenbandhu Dukh Harta / Thakur Tum Mere
Apne Hath Badao, Apni Sharan Lagao Dwar Para Tere …
Om Jaye Jagdish Hare ||

Vishay Vikaar Mitao / Paap Haro Deva
Shradha Bhakti Barao / Santan Ki Sewa …
Om Jaye Jagdish Hare ||

Tan Man Dhan / Sab Hai Tera
Tera Tujhko Arpan / Kya Lage Mera …
Om Jaye Jagdish Hare ||