Zondagdienst

Programma
14:00 – 15:00 uur Puja en Bhajan (offeren aan de goden en het samen zingen van religieuze liederen)
15:00 – 16:00 uur Parvachan (lezing)
16:00 – 16:30 uur Aarti en Prasadh

Wat kan ik van een dienst in de mandir verwachten?
Voordat men de mandir ingaat, worden de schoenen uitgedaan. Aan het begin van een puja (eredienst) in de mandir (tempel) wordt er een bel geluid, om de aanwezige eraan te herinneren dat ze zich moeten concentreren op de puja en alle negatieve gedachten moeten verdrijven. Het bellen zorgt ook voor energieke vibratie die zelfs de goden bereikt.Vaak zet de pandit (priester) of sewak (dienaar) een rode/gele stip (tilaka) op het voorhoofd van de gasten als een teken van zegen, rust en concentratie. De gasten nemen bloemen, fruit of lekkernijen mee om te offeren aan de goden. De Pandit legt die offergaven voor de godenbeelden neer om gezegend te worden. Aan het einde van een gebedsdienst worden de offergaven verdeeld onder de gelovigen en worden ze samen opgegeten. Tijdens de gebedsdienst wordt er gebeden en gezongen en voert de pandit rituelen uit. Meestal wordt er wierook gebrand bij een puja. De zoete geur herinnert aan God’s aanwezigheid. Iedereen ruikt dezelfde geur en zo ervaart men de eenheid van God’s aanwezigheid. Met brandende wierook wordt er rond de beelden gezwaaid en vervolgens wordt de wierook in een wierookhouder aan de voet van het beeld gezet. Hindoes maken graag gebruik van vuuroffer bij een puja. In een hawankund (vuurbak) wordt het vuur ontstoken en onder het opzeggen van gebeden/ heilige formules (mantra`s) worden ondermeer verschillende kruiden, zaden en rijst geofferd. Het vuur zorgt voor het overbrengen van de gebeden aan de verschillende goden. De vuuroffer fungeert als doorgeefluik voor de goden. Tijdens deze plechtigheden worden er religieuze liederen gezongen. Daarna wordt er een pravachan (preek) gegeven door de pandit. Soms zijn deze ook interactief en wordt er gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Na de pravachan vindt de aarti(eerbetuiging aan de goden) onder begeleiding van muziek plaats. Hierna wordt er een vrijwillige donatie gevraagd en krijgt u prasadh en panchamrit (melk met 5 ingrediënten). Hiermee is de zondagdienst tot zijn einde gekomen.

Hoe kan ik deelnemen?
U mag meedoen met de religieuze liederen.
U kunt in stilte luisteren naar de parvachan.
U kunt prasadh (zoetigheden), fruit, bloemen offeren.
U kunt vragen stellen aan de pandit (priester) of mandirdienaren
U kunt een vrijwillige donatie doen

Wat wordt er van mij verwacht?
De Mandir is een reine plek waar men met respect en eerbied elkaar behandelt.
Daarom zijn er enkele eenvoudige afspraken waar men zich in ieder geval aan dient te houden.
-Stilte in acht nemen
-Geen alcohol gebruik voor het bezoek aan de Mandir en in de Mandir.
-Geen vlees, vis of ei nuttigen voor het bezoek aan de mandir
-Alleen vegetarisch voedsel mag in de ruimte genuttigd worden.
-Niet roken in de Mandir.
-Respect tonen voor een ieder
-Respect tonen voor de gewoonten en gebruiken van de mandir
-Mobiele telefoons dienen op stil- / trilfunctie te worden gezet.
-Geen schoeisel (schoenen) dragen in de gebedsruimte.
-De Mandir bij het verlaten netjes en ordentelijk achterlaten.
-Verantwoord omgaan met de middelen en eigendommen van de Mandir.
-Bij vragen of onduidelijkheden een mandirdienaar aanspreken
-Gepaste kleding dragen, in ieder geval geen korte kleding

Heeft u nog vragen? neemt u dan contact met ons op.